KAMUT nu este denumirea pentru un soi de grâu. Este o marcă comercială înregistrată, care serveşte lacomercializarea unui sortiment de grâu cu anumite proprietăţi garantate. Familia Quinn a înregistrat în 1990 cuvântul „KAMUT“ ca marcă comercială, pentru a proteja şi conserva calităţile excepţionale ale grâului Khorasan, înfolosul tuturor celor care sunt interesaţi de o alimentaţie sănătoasă de înaltăcalitate. Numai prin utilizarea acestei mărci comerciale se poate garantaclienţilor, că produsele fabricate din grâul Khorasan KAMUT® conţin acestsortiment de grâu curat şi antic, Khorasan, care este cultivat conform unorstandarde înalte de calitate biologică.Grâul Khorasan KAMUT® trebuie:
1. să fie sortimentul străvechi de grâu Khorasan,
2. să fi crescut exclusiv ca cereale certificate biologic,
3. să aibă un conţinut de proteină între 12% şi 18%,
4. să nu fie contaminat, în proporţie de 99%, de către soiurile moderne de grâu,
5. să nu prezinte semne de boală, în proporţie de 98%,
6. să conţină între 400 şi 1000 ppb seleniu,
7. nu are voie să fie utilizat în produse ale căror denumire poate induce îneroare sau poate fi înţeleasă greşit cu privire la conţinutul procentual,
8. nu are voie să fie amestecat în paste cu grâul modern.

Cuvântul „Kamut“ se găseşte în AnEgyptian Hieroglyphic Dictionary (Dicţionar de Hieroglife Egiptene) de E.A.Wallis Budge, publicat prima dată la editura John Murray, Londra, în 1920. Următorulfragment este extras din volumul 2, pagina 788:

Deoarece cuvântul acestaprovine dintr-o limbă moartă, iar termenul „Kamut“ nu era folosit în mod uzualîn nicio altă limbă, a fost posibil, ca acest nume să fie protejat ca marcăcomerciala înregistrată.

Din câte cunoaştem noi, grâulKhorasan nu a fost cultivat niciodată în zilele noastre în scop comercial.Această subspecie antică de grâu este complet depăşită de rezultateleprogramelor moderne de cultivare. Aceste programe au dat naştere grâului pentrupanificaţie, grâului tare şi chiar grâului şpelta, care dau recolte mai bogate,ce corespund unei agriculturi cu o productivitate ridicată. Aceste soiuri degrâu au fost cultivate pentru a rezista mai bine la boli şi pentru a aveaproprietăţi mai bune privind prelucrarea.

O tendinţă mai nouă este manipularea transgenică pentru crearea unor plante alecăror proprietăţi sunt complet diferite de cele ale părinţilor acestora. Mulţioameni încadrează aceste cereale în categoria organismelor modificate genetic.Grâul străvechi, cum este grâul Khorasan KAMUT® , a supravieţuit întimp acestor modificări moderne şi este încă din timpurile biblice plin de proprietăţilenutriţionale prin care şi-a meritat titlul de „Baston al vieţii”.

Este desigur posibil, ca cinevasă încerce să modifice grâul Khorasan în străduinţa sa de a compensa uneledintre dezavantajele sale agronomice pe care la are comparativ cu grâul modern,ceea ce ar fi însă complet legal.

Scopul urmărit de Kamut International este păstrarea integrităţii soiului înforma sa originală, fără asemenea manipulări. Astfel consumatorul poate fisigur, că un produs conţine grâul curat Khorasan, dacă poartă marcă comercială KAMUT®

Deoarece Kamut International esteproprietarul mărcii comerciale KAMUT®, trebuie ca fiecare grâu careeste vândut sub această marcă, să corespundă cerinţelor de calitate impuse decătre Kamut International.

În mod consecvent este necesarca oricine, care doreşte să utilizeze marca comercială KAMUT® , să semneze un contract delicenţă, care îl obligă să acţioneze corespunzător acestor specificaţii. Înacest fel consumatorii obţin prinintermediul mărcii comerciale KAMUT® garanţia privind calitatea şipuritatea.

Vă rugăm să ajutaţi laprotejarea valorii şi integrităţii mărcii comerciale KAMUT®, prin utilizarea corectă aacestei mărci, când vă referiţi la grâul Khorasan KAMUT® sau laprodusele fabricate din acest grâu.

×
Închidere panou